Concept Communication
Iscenesettelse av merkevarer
siden 1993

arrow_white

Vi jobber med effektiv markedsføring og resultatorientert salg for mange av de største oppdragsgiverne i Norge og dette er noe vi er svært stolte av. Suksessen kommer av kompetente rådgivere, prosjektledere og et nettverk av dyktige selgere og promotører. Vi tror på innovasjon og nytenkning for å tilpasse oss nye trender i markedet. Dette er en av de viktigste årsakene til at Concept Communication i dag leverer svært gode salgsresultater og markedsføring med garantert effekt for våre kunder.

Nyheter og innsikt

Klima

Concept ønsker å være en foregangsbedrift når det kommer til å jobbe aktivt for å minimere vår påvirkning på naturen og miljøet. Vi har et sterkt fokus på å støtte og oppmuntre til bærekraftig utvikling, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre at våre ansatte er engasjert, inspirert og informert om sammenhengen mellom produksjon, forbruk, bærekraft og livskvalitet. Vi tror på at vi som en bedrift har et ansvar for å hjelpe våre kunder med å forbedre deres miljøprofil og -påvirkning. Derfor jobber vi aktivt med å anbefale og presentere løsninger som kan bidra til å øke deres ansvarlighet og miljøfokus. Som en del av vårt eget ansvar, har vi siden 2009 kjøpt CER-klimakvoter (Certified Emission Reduction) utstedt av FNs Clean Development Mechanism Executive Board for å kompensere for våre klimautslipp.

Klimakompensert

Concept Comminication