Concept Communication
Iscenesettelse av merkevarer
siden 1993

arrow_white

Vi jobber med effektiv markedsføring og resultatorientert salg for mange av de største oppdragsgiverne i Norge og dette er noe vi er svært stolte av. Suksessen kommer av kompetente rådgivere, prosjektledere og et nettverk av dyktige selgere og promotører. Vi tror på innovasjon og nytenkning for å tilpasse oss nye trender i markedet. Dette er en av de viktigste årsakene til at Concept Communication i dag leverer svært gode salgsresultater og markedsføring med garantert effekt for våre kunder.

Nyheter

Klima

Concept ønsker å være en foregangsbedrift på miljø og bærekraft ved å minimere belastning på natur og miljø, og systematisk etterstrebe at selskapet støtter, bidrar, fasiliteter og oppmuntrer til bærekraftig utvikling. Vi jobber målrettet for at staben forblir engasjert, inspirert og informert om sammenhengen mellom produksjon og konsum, bærekraft og livskvalitet. Videre skal Concept etterstrebe å hjelpe sine kunder med bedret ansvar og miljøfokus, og aktivt anbefale og presentere løsninger for sine kunder som bidrar til deres miljøprofil/miljøavtrykk. Vi har siden 2009 kompensert for våre klimautslipp ved kjøp av klimakvoter av typen CER (Certified Emission Reduction) som er utstedt av FNs Clean Development Mechanism Executive Board.

Klimakompensert

Concept Comminication